1.- Ακύρωση εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της πληρωμής

Ακύρωση από την πλευρά του πελάτη-χρήστη της ιστοσελίδας γίνεται μόνον εγγράφως εντός 24 ωρών μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής της συνδρομής που επιθυμεί να ακυρώσει ο πελάτης. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να μας αποστείλει δήλωση με e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@sailorsyachting.com, αναγράφοντας και το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την ακύρωση. Στην περίπτωση αυτή η Sailors Yachting με την παραλαβή της δήλωσής του, προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες, προκειμένου να επιστραφούν τα χρήματα στον ενδιαφερόμενο στον τραπεζικό λογαριασμό, που θα μας υποδείξει. Επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μόνον σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. Συμψηφισμοί ποσών με συνδρομές άλλων κατηγοριών δεν πραγματοποιούνται. Τυχόν τραπεζικά έξοδα και τυχόν υποχρεωτικά καταβαλλόμενο ΦΠΑ επιβαρύνουν τον πελάτη, που επιθυμεί την ακύρωση και παρακρατούνται από το ποσό της επιστροφής.

2.- Ακύρωση πριν την τελική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της πληρωμής

Είναι δυνατή η ακύρωση της συνδρομής από πλευράς του πελάτη, αχρεωστήτως, πριν την τελική επιβεβαίωση περί ολοκλήρωσης της πληρωμής του, με την επιστροφή στο αρχικό μενού.

3.- Ακύρωση πέραν των 24 ωρών από την ολοκλήρωση της πληρωμής

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και το ανέβασμα της αγγελίας του πελάτη στην ιστοσελίδα, ακύρωση δεν μπορεί να γίνει.

4.- Ρύθμιση Διαφορών

Η ιστοσελίδα μας και οι πελάτες/χρήστες της δεσμεύονται να επιλύουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της μεταξύ τους συνεργασίας και συμφωνίας. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών τα μέρη δεσμεύονται να λύσουν τη μεταξύ τους διαφορά φιλικά ή μέσω διαμεσολάβησης. Αν παρόλ΄αυτά η μεταξύ τους διαφορά δεν ρυθμιστεί, ρητά καθορίζεται ότι αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.