Contact at : info@apapanikolaou.gr  to open a company.

ΙΔΡUΣΗ ΝΕΠΑ

(Ν.Ε.Π.Α.) – Νομοθετικό πλαίσιο, διαδικασία σύστασης, φορολογικό καθεστώς
Οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής θεσπίστηκαν με το ν. 3182/2003 και αποτελούν ιδιότυπη μορφή των ΑΕ.
Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) είναι εμπορική εταιρεία που έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά. Η σύσταση εταιρειών άλλης νομικής μορφής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, δεν αποκλείεται.
Το καταστατικό της ΝΕΠΑ καταρτίζεται εγγράφως από δύο τουλάχιστον ιδρυτές και καταχωρίζεται στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής. Η Ν.Ε.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση του καταστατικού της στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής.
Το καταστατικό πρέπει να περιέχει διατάξεις για:
α) την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό και τη διάρκεια της εταιρείας,
β) το εταιρικό κεφάλαιο και τις μετοχές,
γ) το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση των μετόχων και τις αρμοδιότητές τους,
δ) τα δικαιώματα των μετόχων,
ε) τη διάλυση και εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρείας.
Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται και εκπροσωπείται από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη, μετόχους ή μη. Στο καταστατικό πρέπει να ορίζονται τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
Η επωνυμία της Ν. Ε. Π .Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ν.Ε.Π.Α.), καθώς και διακριτικό με το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη εταιρεία. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.
Έδρα της εταιρείας ορίζεται δήμος ή κοινότητα της ελληνικής επικράτειας.
Η Ν.Ε.Π.Α. έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου που καθορίζεται στο καταστατικό. Η διάρκεια δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερη των τριάντα ετών.
Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ. Το κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. αναλαμβάνεται από τους ιδρυτές και καταβάλλεται στο σύνολό του, σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της.
Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη του ενός
ευρώ.
Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) τηρεί ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι Ν.Ε.Π.Α. Το μητρώο αποτελείται από:
α) το βιβλίο μητρώου ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής,
β) το φάκελο κάθε εταιρείας,
γ) τη μερίδα κάθε εταιρείας και
δ) το ευρετήριο των εταιρειών.
Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζεται κατά χρονολογική σειρά ή επωνυμία της εταιρείας που γίνεται δεκτή προς καταχώριση. Οι εταιρείες που καταχωρίζονται αριθμούνται Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός, αποτελεί τον αριθμό μητρώου της εταιρείας και αναγράφεται στο φάκελο και στη μερίδα αυτής. Ο αριθμός μητρώου αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για να καταχωρισθεί, καθώς και σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό που προέρχεται από την υπηρεσία του μητρώου και αφορά καταχωρισμένη εταιρεία.
Στο φάκελο της εταιρείας τηρούνται το καταστατικό και όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας.
Το καταστατικό που υποβάλλεται προς καταχώριση στο μητρώο υπογράφεται από τους ιδρυτές. Το γνήσιο της υπογραφής τους θεωρείται από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο. Η θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο απαιτείται και για τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που εκδίδουν αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της εταιρείας, που υποβάλλονται για καταχώριση.
Κατά την καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται η χρονολογία της εταιρικής σύμβασης, η επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια, η διεύθυνσή της, καθώς και το κεφάλαιο αυτής. Επίσης, αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις της κατοικίας, οι αριθμοί των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας, που εκδίδονται με βάση την ειδική νομοθεσία κάθε χώρας, οι αριθμοί φορολογικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων τα οποία από κοινού ή χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και δεσμεύουν αυτήν έναντι τρίτων, καθώς και του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται προς την εταιρεία. Στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται τα πλοία που έχει στην κυριότητα ή στην εκμετάλλευση ή στη διαχείρισή της και ο αριθμός της διοικητικής πράξης με την οποία αυτά χαρακτηρίζονται ή παύουν να χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Μεταβολές των παραπάνω σημειώνονται στη μερίδα της εταιρείας αμέσως μετά την υποβολή των σχετικών εγγράφων. Τροποποιήσεις του καταστατικού σημειώνονται στη μερίδα αμέσως μετά την υποβολή αντιγράφου της απόφασης της γενικής συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται ολόκληρο το κείμενο των άρθρων που τροποποιούνται Σημειώνονται επίσης η διάλυση της εταιρείας, ο διορισμός ή η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, η περί αναβίωσης της εταιρείας απόφαση της γενικής συνέλευσης, κάθε δικαστική απόφαση που κηρύσσει την εταιρεία σε πτώχευση ή διορίζει ή αντικαθιστά σύνδικο.
Με την υποβολή του καταστατικού και αν η εταιρεία έχει συσταθεί νομοτύπως, αυτός που τηρεί το μητρώο οφείλει να το καταχωρίσει στο βιβλίο μητρώου, το αλφαβητικό ευρετήριο και να ανοίξει φάκελο και μερίδα της εταιρείας. Αν αυτός που τηρεί το μητρώο διαπιστώσει ότι το καταστατικό δεν έχει καταρτισθεί νομοτύπως, δεν το καταχωρίζει, αλλά το διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, ενημερώνοντας εγγράφως τους ιδρυτές. Η καταχώριση του καταστατικού της εταιρείας στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο μετά από πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά. Κατά απορριπτικής πράξης του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, επιτρέπεται προσφυγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο του Πειραιά, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις τροποποιήσεις του καταστατικού ή τη μεταβολή της εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο που πρέπει να καταχωρισθεί στο μητρώο.
Για οποιαδήποτε καταχώριση στο μητρώο υποβάλλεται αίτηση. Για την καταχώριση του καταστατικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου. Για τις καταχωρίσεις αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας προκαταβάλλεται επίσης τέλος .
Ανώνυμες εταιρείες μπορεί να μετατραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Με την απόφαση περί μετατροπής το καταστατικό της εταιρείας που μετατρέπεται προσαρμόζεται στις διατάξεις του νόμου αυτού. Η απόφαση για τη μετατροπή, στην οποία περιέχεται το καταστατικό, προσαρμοσμένο όπως παραπάνω, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και καταχωρίζεται στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Ανακοίνωση για την απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων η εταιρεία που μετατρέπεται διαγράφεται ως ανώνυμη εταιρεία από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και συνεχίζει ως Ν.Ε.Π.Α.
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να μετατραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 3190/1955. Με την απόφαση περί μετατροπής το καταστατικό της εταιρείας που μετατρέπεται προσαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η απόφαση για τη μετατροπή, στην οποία περιέχεται το καταστατικό προσαρμοσμένο όπως παραπάνω, καταχωρίζεται στο μητρώο ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής και ανακοίνωση για την απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων η εταιρεία που μετατρέπεται συνεχίζει ως Ν.Ε.Π.Α.
Μετατροπή Ν.Ε.Π.Α. σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής δεν επιτρέπεται

Φορολογικό καθεστώς Ν.Ε.Π.Α.
Στις Ν.Ε.Π.Α. απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός τελών χαρτοσήμου:
α) η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης, με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.
β) η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,
γ) οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αφορούν πράξεις της εταιρείας στην αλλοδαπή,
δ) οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των μετόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδήματος για τους τόκους καταθέσεων της εταιρείας, καθώς και τους τόκους που προκύπτουν από δάνεια που χορηγούν οι μέτοχοι στην εταιρεία,
ε) η κεφαλαιοποίηση των κερδών και
στ) η μη ανάληψη από τους μετόχους των κερδών.

Ως προς το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Οι Ν.Ε.Π.Α. που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής που ανήκουν σε τρίτους, τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι δε ανωτέρω αναφερόμενες απαλλαγές δεν εφαρμόζονται για τον φόρο εισοδήματος του τρίτου. Οι Ν.Ε.Π.Α. που είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής δεν οφείλουν φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (διότι εξαντλείται η φορολογική της υποχρέωση με την καταβολή του φόρου πλοίου), έχουν υποχρέωση να τηρούν στην ελληνική γλώσσα βιβλίο εσόδων εξόδων, να εκδίδουν, να λαμβάνουν και να φυλάσσουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα αυτόν παραστατικά των συναλλαγών τους, καθώς και να υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο. Υ.) τις προβλεπόμενες δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία.
Οι διατάξεις που αφορούν στην αναστολή του εισαγωγικού δασμού και στην απαλλαγή από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και στις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του άρθρου 42 του παρόντος νόμου, ισχύουν και για τα πλοία αναψυχής που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999, των οποίων Ν.Ε.Π.Α. έχει την κυριότητα, την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή τους.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Έναρξη ατομικής επιχείρησης – Ίδρυση ατομικής επιχείρησης – Διαδικασία – Υποχρεώσεις

Ίδρυση ατομικής επιχείρησης αναλυτικά : 

Πρώτο στάδιο – προετοιμασία και προεγγραφές για να ξεκινήσω την έναρξη ατομικής

επιχείρησης

ΓΕΜΗ

Η διαδικασία ξεκινάει από την προεγγραφή στο ΓΕΜΗ (Γενικό εμπορικό μητρώο) που στεγάζεται σε ένα από τα Επιμελητήρια (Επαγγελματικό, Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Οικονομικό) αναλόγως με την κατηγορία που ανήκει η δραστηριότητα που θέλετε να δηλώσετε ως υποψήφιος νέος ελεύθερος επαγγελματίας. Εκεί καταβάλλετε και παράβολο εγγραφής και θα πληρώσετε την ετήσια συνδρομή. Στην διαδικασία της προεγγραφής στο ΓΕΜΗ θα πρέπει να δηλώσετε και να κατοχυρώσετε τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης. Δείτε μέσα από το ΓΕΜΗ εάν υπάρχει η επωνυμία που θέλετε να δηλώσετε στο www.businessregistry.gr.

Το ΓΕΜΗ – Επιμελητήριο έχει παράβολα εγγραφής ύψους 60,00€ περίπου. Στη συνέχεια σταθερά και πάγια έξοδα ατομικής επιχείρησης είναι το ΓΕΜΗ 45,00€ / έτος και το Επιμελητήριο 11,00€ / έτος.

ΕΦΚΑ

Στη συνέχεια θα πρέπει να προβείτε σε προεγγραφή στα μητρώα ασφάλισης του ΕΦΚΑ (Πρώην ΟΑΕΕ) ως ελεύθερος επαγγελματίας, στο υποκατάστημα που ανήκει η έδρα της επιχείρησης σας. Έχετε έναν μήνα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της έναρξης εργασιών στην εφορία. Διαφορετικά οι προεγγραφές ακυρώνονται και τα παράβολα στο ΓΕΜΗ δεν επιστρέφονται.

Επιπλέον, η επίσημη εγγραφή στον ΕΦΚΑ ξεκινάει με την έναρξη στην εφορία. Προς ενημέρωση : Είτε γίνει η έναρξη αρχές του μήνα είτε στο τέλος του, χρεώνεστε τις εισφορές για όλο τον μήνα. Δεν υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής στον ΕΦΚΑ.

*Δεν απαιτείται κεφάλαιο κατά την σύσταση της ατομικής επιχείρησης.


Φορολογική έδρα

Η επιχείρηση πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χώρο να στεγάζονται ασφαλή τα φορολογικά βιβλία της.

Στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μπορείτε να έχετε έδρα της επιχείρησης το σπίτι σας. Εαν όμως θέλετε να ασχοληθείτε με το εμπόριο, δυστυχώς δεν επιτρέπεται να έχετε για φορολογική έδρα την οικία. Έαν ο χώρος σας ανήκει, προσκομίζετε ένα Ε9. Όταν δεν έχετε δικό σας σπίτι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως έδρα το σπίτι αυτού που σας φιλοξενεί, για την ακρίβεια ένα χώρο του σπιτιού. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει ο ιδιοκτήτης του με υπεύθυνη δήλωση.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρειάζεται ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο επαγγελματικής μίσθωσης, με ηλεκτρονική αποδοχή από τον επιχειρηματία.

 

Δικαιολογητικά έναρξης ατομικής επιχείρησης για τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ):

 1. Αποδεικτικό έδρας : Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του χώρου ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο ή υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη για δωρεάν παραχώρηση του χώρου ώστε να χρησιμοποιηθεί ως έδρα
 2. Αίτηση εγγραφής
 3. Έγγραφο ασφάλισης ή βεβαίωση από το ΙΚΑ που να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου και η ημερομηνία ασφάλισης
 4. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται η έδρα και ο ΚΑΔ της δραστηριότητας
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Εισφορές ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Το νέο ασφαλιστικό του 2020 αλλάζει τα πράγματα. Από το ελάχιστο 185,18€ και υπολογισμό βάση κερδών, τώρα έχουμε τις κλάσεις του ΕΦΚΑ. Κάθε χρόνο θα πρέπει να δηλώνει ο κάθε επαγγελματίας την κατηγορία στην οποία θέλει να ανήκει. Εαν δεν το κάνει, θα εισέρχεται αυτόματα στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση.

Ασφαλιστικές κατηγορίες Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 5 έτη 1η κατηγορία 2η κατηγορία 3η κατηγορία 4η κατηγορία 5η κατηγορία 6η κατηγορία
Συνολικές Εισφορές 136 € 220 € 262 € 312 € 373 € 445 € 576 €

 

Δεύτερο στάδιο πριν ολοκληρωθεί η έναρξη ατομικής επιχείρησης – έναρξη δραστηριότητας στην εφορία

Ήρθε η ώρα για την επίσκεψη στην εφορία. Δικαιολογητικά έναρξης που θα πρέπει να έχετε μαζί σας :

 1. Τις βεβαιώσεις προεγγραφής Επιμελητηρίου και ΕΦΚΑ
 2. Έντυπο Μ2 – Έναρξης εργασιών
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 4. Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας συνυποβάλλεται άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα
 5. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο ή υπεύθυνη δήλωση για δωρεάν παραχώρηση χώρου σχετικά με την έδρα
 6. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται η έδρα, ο αριθμός μισθωτηρίου και το αντικείμενο της δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 7. Πτυχίο-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)
 8. Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος – Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου από Δήμο (Εφόσον απαιτείται. Κυρίως για συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κτλ)
 9. Βεβαίωση αυτοψίας έδρας

 

Δήλωση ΚΑΔ (Κωδικός αριθμός δραστηριότητας)

ΚΑΔ είναι ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας που πρέπει να έχει δηλώσει ο κάθε επαγγελματίας ή εταιρεία. Αυτός θα πρέπει να ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο στο πραγματικό αντικείμενο δραστηριότητας και την εικόνα της επιχείρησης. Πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε έναν κύριο ΚΑΔ και μετά όσους δευτερεύοντες θέλετε, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα αν ο ένας είναι εντελώς διαφορετικός με τους υπόλοιπους. Έχετε το δικαίωμα να ασχοληθείτε με όσες δραστηριότητες επιθυμείτε.

Μεγάλη προσοχή εδώ καθώς ο κάθε κωδικός μπορεί να απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά όπως πχ. άδεια λειτουργίας από το Δήμο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να χρειάζεται διαφορετική λογιστική παρακολούθηση ή να απαιτείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος.  Δυστυχώς οι κωδικοί αυτοί ισχύουν από το 2008 και δεν έχουν προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα. Εάν δεν βρίσκετε την ονομασία ακριβώς, θα επιλέξετε έναν παραπλήσιο μαζί με την ταυτόχρονη έγκριση της εφορίας.

 

Δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ με ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000,00€.

Με το άρθρο 39 του κώδικα ΦΠΑ, παρέχεται σημαντική ευελιξία για τις μικρές επιχειρήσεις που δηλώνουν συνολικά ακαθάριστα ετήσια έσοδα έως 10.000€, να εξαιρεθούν από το καθεστώς ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα ξεπεράσουν τα 10.000€, η επιχείρηση οφείλει να μεταβεί σε καθεστώς ΦΠΑ για το αμέσως επόμενο τρίμηνο και να υποβάλλει την αντίστοιχη δήλωση ΦΠΑ. Η μεταβολή γίνεται με δήλωση στο μητρώο της εφορίας που ανήκει η έδρα της επιχείρησης εντός 30 ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους.

 

Αυτοψία έδρας

Αναζητάτε τον υπεύθυνο υπάλληλο-ελεγκτή που αναλαμβάνει να κάνει επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) της έδρας για να επιβεβαιώσει ότι ο χώρος που θα στεγαστεί η επιχείρηση είναι ο προβλεπόμενος γι’ αυτήν τη δραστηριότητα. Φροντίστε την ημέρα της επίσκεψης του, ο χώρος να είναι άδειος (αφού είναι υπό έγκριση). Σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, έδρα το σπίτι ή κάποια ιδιαίτερη περίπτωση, μπορείτε να πάρετε απαλλαγή αυτοψίας, κάτι όμως που αποφασίζει ο προϊστάμενος της εφορίας.

Μετά τον επιτυχή έλεγχο αυτοψίας, μπορείτε πλέον να προβείτε σε δήλωση έναρξης εργασιών στο Μητρώο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την έναρξη ατομικής επιχείρησης.

 

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε συναλλαγές με το εξωτερικό και θέλετε τα τιμολόγια αυτά να εκπίπτουν ως έξοδο και να δικαιολογούνται, θα πρέπει να ενταχθείτε στο σύστημα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων – παραδόσεων με αίτηση στο μητρώο της εφορίας. Αυτό μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα με την έναρξη εργασιών, αλλά και αργότερα. Η εφορία δεν έχει εξελιχθεί σε αυτό :

α) δεν επιτρέπονται ενδοκοινοτικές συναλλαγές με έδρα την οικία

β) θα χρειαστεί υποχρεωτικά να γίνει επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) του χώρου της επιχείρησης σας

Παρ’ όλα αυτά, έχουμε δει πολλά και κάθε μητρώο έχει τις ιδιαιτερότητες και τις παραξενιές του, οπότε μπορείτε να ρωτήσετε πρώτα στο μητρώο της εφορίας που θα γίνει η έναρξη του επαγγέλματος σας.

Όσοι πραγματοποιείτε ενδοκοινοτικές συναλλαγές καλείστε να υποβάλετε δήλωση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (έντυπα Φ4 και Φ5). Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα σε μηνιαία βάση έως την 26η ημέρα του επόμενου μήνα στον οποίο αφορά.

Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να είστε υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης Intrastat αν η αξία των συναλλαγών σας ξεπεράσει τα ποσά που ορίζει κάθε φορά η Στατιστική Υπηρεσία τα οποία ονομάζονται στατιστικά κατώφλια. Τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1/1/2019 έως 31/12/2019 είναι τα εξής:

 1. εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €) για τις αφίξεις και
 2. ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €) για τις αποστολές.

 

Ολοκλήρωση διαδικασίας για την έναρξη ατομικής επιχείρησης

Εάν έχετε στα χέρια σας βεβαίωση έναρξης εργασιών, είστε επίσημα επαγγελματίας. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να ενημερώσετε τον ΕΦΚΑ και το Επιμελητήριο, καταθέτοντας ένα αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την εφορία ώστε γίνουν οι οριστικές εγγραφές. Δεν δίνετε πουθενά την πρωτότυπη έναρξη εργασιών.

 

Φορολογικά βιβλία και στοιχεία (παραστατικά πωλήσεων)

Θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείτε λογιστικά αρχεία είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα. Με ιδιαίτερη προσοχή θα αγοράσετε τα απαραίτητα μπλοκάκια αποδείξεων που απαιτεί η δραστηριότητα σας (Λιανικής πώλησης, παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο για επαγγελματίες, με ή χωρίς ΦΠΑ κτλ.). Εφόσον τα βιβλία της επιχείρησης είναι αθεώρητα, μπορείτε να φτιάξετε ένα πρότυπο σε excel και να κρατάτε την αρίθμηση.

1.Τιμολόγιο πώλησης: είναι στοιχείο που εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις και υπόκειται σε Φ.Π.Α.

2.Απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών: για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, αντί για τιμολόγιο θα πρέπει να εκδώσετε απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη λιανικών συναλλαγών ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

 *Προσοχή : Για οικονομικές συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων με μετρητά το όριο είναι 500€. Μεγαλύτερα ποσά μόνο μέσω Τραπέζης.

Σφραγίδα επιχείρησης

Από ένα τυπογραφείο ή βιβλιοπωλείο θα προμηθευτείτε μια σφραγίδα με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης σας. Σε περίπτωση που έχετε 2 ή και παραπάνω διαφορετικές δραστηριότητες ή κάνετε αργότερα προσθήκη ΚΑΔ, μπορείτε να φτιάξετε παραπάνω σφραγίδες για όλες τις δραστηριότητες σας. Και επιπλέον μπορείτε να έχετε ξεχωριστό μπλοκάκι συναλλαγών με εμφανή αναγραφή του διακριτικού -Σειρά Α’- για τη μια δραστηριότητα και -Σειρά Β’- για την άλλη.

Επωνυμία (Ονοματεπώνυμο)
Διακριτικός τίτλος (εάν υπάρχει)
Δραστηριότητα επιχείρησης
Διεύθυνση έδρας, Τηλέφωνο
ΑΦΜ – ΔΟΥ
Προαιρετικά : website, αριθμός ΓΕΜΗ, αριθμός ειδικής αδείας κλπ)

Επαγγελματικός λογαριασμός Τραπέζης

Από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην εφορία, θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσετε στη δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού όψεως μέσα σε 30 ημέρες σε τράπεζα της επιλογής σας και να το δηλώσετε στο taxisnet. Η ουσία είναι όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού να γίνονται μόνο για σκοπό της επιχείρησης, αλλά και για να μπορεί να σας διευκολύνει στη διαδικασία φορολογικού ελέγχου.

 

POS -Τερματικό ηλεκτρονικών συναλλαγών και σύστημα καρτών πληρωμής

Μπορείτε να κάνετε αγορά ή ενοικίαση συσκευής, καθώς και ηλεκτρονική χρήση e-pos όπως το viva wallet. Σιγά σιγά αναμένεται να επιβάλλεται σε περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες να εγκαταστήσουν τερματικό POS και σύστημα καρτών πληρωμής. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη Κ.Υ.Α. 2019 , τα επαγγέλματα βάση των που είναι υπόχρεα να προβούν σε εγκατάσταση τερματικού ηλεκτρονικών συναλλαγών.

 

Φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (Ταμειακή μηχανή)

Η επιλογή φορολογικού μηχανισμού θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί θα σας εξυπηρετεί για αρκετά χρόνια, δηλώνεται στο ΑΦΜ σας και η απώλεια της ταμειακής ή του βιβλίου μπορεί να φέρει μεγάλο πρόστιμο.Σε περίπτωση που η φύση της επιχείρησης απαιτεί τη λειτουργία ταμειακής μηχανής, θα πρέπει να αγοράσετε υποχρεωτικά μηχανισμό που να συνδέεται με τη ΓΠΣΣ online και το taxis. (Απόσυρση ταμειακών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ έως 31/05/2020)

Η δήλωση της Έναρξης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω taxisnet (www.gsis.gr) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Φορολογικές Υποχρεώσεις

Βιβλίο εσόδων – εξόδων : Παρακολούθηση σε απλογραφικό σύστημα και υποχρεωτική ενημέρωση κάθε τρεις μήνες

Δήλωση ΦΠΑ : Υποβάλλεται κάθε 3 μήνες (Τον Ιανουάριο για το τρίμηνο ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ και ούτω καθ’ εξής για Μάρτιο, Ιούλιο, Οκτώβριο)

ΜΥΦ : Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών για όλα τα τιμολόγια για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών

Φορολογική Δήλωση έτους : Ε1 και Ε3

Φόρος παρακράτησης επιχειρηματιών : Κάθε μήνα για κάθε επιχειρηματία που έχει εκδοθεί τιμολόγιο με παρακράτηση

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) : Κάθε μήνα για κάθε εργαζόμενο ή επιχειρηματία

 

Συντελεστές ΦΠΑ

Για να δείτε ποιο συντελεστή θα εφαρμόσετε στις συναλλαγές σας, σας παραθέτουμε τους συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν και οι οποίοι δύνανται να μεταβάλλονται με νόμο με βάση τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας.

α) Ο κανονικός συντελεστής ο οποίος ορίζεται σε 24% επί της φορολογητέας αξίας (ισχύει από 1/6/2016).

β) Ο μειωμένος συντελεστής που είναι 13% επί της φορολογητέας αξίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως ψωμί, γάλα, κρέας, ψάρια, ελαιόλαδο, τυριά, ζυμαρικά, άλευρα, δημητριακά, λαχανικά, καφές, τσάι, αλάτι, ξύδι, διάφορα παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα, ζώντα ζώα, είδη για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, αγροτικά εφόδια κ.λπ.,
 • υπηρεσίες όπως διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών κ.λπ., την εκμετάλλευση εστιατορίων, καφενείων, ζαχαροπλαστείων και συναφών επιχειρήσεων κ.λπ..

γ) Ο υπερμειωμένος συντελεστής που ορίζεται σε 6% επί της φορολογητέας αξίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο κ.λπ.

 

 

 

 

 

 

 

Φορολογία ατομικής επιχείρησης 2020 – Φορολογική κλίμακα 2020

Κλιμάκιο εισοδήματος  Φορολογικός συντελεστής  Φόρος κλιμακίου  Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
10.000 9% 900 10.000 900
10.000 22% 2.200 20.000 3.100
10.000 28% 2.800 30.000 5.900
10.000 36% 3.600 40.000 9.500
Υπερβάλλον 44%

 

 1. Η προκαταβολή φόρου καταβάλλεται την πρώτη χρονιά και στη συνέχεια κάθε χρόνο επιστρέφεται και προκαταβάλλεται ο φόρος της επόμενης χρήσης. Συνεπώς μετά το πρώτο έτος, εάν τα εισοδήματα μένουν σταθερά, δεν γίνεται αντιληπτή η επιβάρυνση. Ο συντελεστής είναι 95%, ο οποίος για τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας διαμορφώνεται στο 50%.
 2. Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας μειώνεται κατά 50%, για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα σας από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 €.
 3. Δεν υπάρχει αφορολόγητο στις ατομικές επιχειρήσεις. Η φορολογία ξεκινάει από το πρώτο ευρώ.
 4. Για ατομική επιχείρηση που δηλώνει ζημίες ή μηδενικά κέρδη, ο επαγγελματίας φορολογείται με τεκμήρια. (πχ τεκμήριο διαβίωσης άγαμου 3.000€, αυτοκίνητο, κατοικία, δάνειο κλπ).

 

Φορολόγηση ως μισθωτός (μπλοκάκι)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρότι ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα, το εισόδημα σας μπορεί να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Αυτό σημαίνει ότι για εσάς θα ισχύει το αφορολόγητο έως τις 8.500€ που ισχύει για εισοδήματα από μισθωτή εργασία.

 1. Όταν παρέχετε υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες,
 2. εφόσον δεν έχετε την εμπορική ιδιότητα,
 3. εφόσον δεν διατηρείτε επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία σα

Ετήσιο τέλος επιτηδεύματος

α) Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως και βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

β) Αν διατηρείτε υποκαταστήματα, ορίζεται σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως για κάθε υποκατάστημα.

γ) Αν έχετε έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων σας προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος διαμορφώνονται σε:

-τετρακόσια (400) ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα σας βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,

-πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα σας βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και

 

Απαλλαγή από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος

α) εάν δεν έχετε υπερβεί τα πρώτα πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών,

β) εάν έχετε αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%),

γ) εάν ασκείτε τη δραστηριότητά σας σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, όπου δεν εφαρμόζεται η εν λόγω εξαίρεση.

 

Εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα:

Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται πάνω σε όλα τα εισοδήματα, δηλαδή εισόδημα από μισθωτή εργασία, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, τόκους, ενοίκια, αποζημιώσεις και ειδικά ποσά.

Συνολικό Εισόδημα Συντελεστής Ποσό φόρου
Από 0 – 12.000 0% 0 €
Από 12.001 – 20.000 2,20% 176 €
Από 20.001 – 30.000 5,00% 500 €
Από 30.001 – 40.000 6,50% 650 €
Από 40.001 – 65.000 7,50% 1.875 €
Από 65.001 – 220.000 9,00% 13.950 €
Από 220.000 και πάνω 10,00%

Δαπάνες που αναγνωρίζονται και μειώνουν το φόρο

Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών οι οποίες:

 • πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης
 • αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή
 • εγγράφονται στα βιβλία εσόδων-εξόδων και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

α) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας, όπως αυτή προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση  δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,
β) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,
γ) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων,
δ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

(αναλυτικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες αναφέρονται στο άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε)

Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ για πρόσληψη προσωπικού

Εάν έχετε σκοπό να απασχολήσετε προσωπικό, θα πρέπει να προβείτε στο ΙΚΑ που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης την ίδια μέρα της πρόσληψης.

Δικαιολογητικά απογραφής ΙΚΑ :

 1. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Δήλωση απογραφής εργοδότη με στοιχεία του εργαζομένου

Στη συνέχεια πρέπει μέσα σε 3 ημέρες να κάνετε εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΦΚΑ και να υποβάλετε τις προσλήψεις ηλεκτρονικά στο εργάνη.

Επιπλέον θα πρέπει να κάνετε σύμβαση με έναν τεχνικό ασφαλείας για τον πίνακα προσωπικού. Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο τεχνικών ασφαλείας σε κάποιο ΚΕΚ , που σας επιτρέπει να έχετε αυτήν την ιδιότητα μόνο για τη δική σας επιχείρηση και κοστίζει 70-130€.

 

 

Εργατικές Υποχρεώσεις

Αναλυτική περιοδική δήλωση (ΑΠΔ) : Κάθε μήνα για την υποβολή εισφορών και ενσήμων στο ΙΚΑ

Αποδείξεις πληρωμής μισθοδοσίας : Γνωστοποίηση ανάλυσης μισθού στον εργαζόμενο και υποχρεωτική καταβολή μέσω Τραπέζης

Επιθεώρηση εργασίας :Συμβάσεις εργασίας, Ετήσια υποβολή πίνακα προσωπικού, πίνακα αδειών, Βεβαίωση αποδοχών

 

Συμπερασματικά : Φορολογικό καθεστώς για νέους επαγγελματίες

 1. Μειωμένος φορολογικός συντελεστής 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000€
 2. Απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος 650€ για τα πρώτα 5 χρόνια
 3. Μιεωμένες εισφορές στον ΕΦΚΑ  στα 136€ το μήνα για τα πρώτα 5 χρόνια
 4. Δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ με ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000,00€.
 5. Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας μειώνεται κατά 50%, για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα σας από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 €.
 6. Προκαταβολή φόρου επόμενης χρήσης 100%, ο οποίος για τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας διαμορφώνεται στο 50%.

Σύσταση ΙΚΕ – Διαδικασία ίδρυσης – Κόστος – Δικαιολογητικά

Σύσταση ΙΚΕ – Διαδικασία ίδρυσης – Κόστος – Δικαιολογητικά

Η Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε. είναι μια σχετικά νέα εταιρική μορφή, η οποία έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη.

Το κεφάλαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με κεφαλαιακές, με εξωκεφαλαιακές ή με εγγυητικές εισφορές.

 

Δικαιολογητικά σύστασης ΙΚΕ.  Δικαιολογητικά Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε. – Κόστος.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση στο ΓΕΜΗ βάση παραρτήματος : Έντυπο με ιδρυτή Φυσικό πρόσωποΈντυπο με ιδρυτή Νομικό πρόσωπο
 2. Καταστατικό σύστασης, πρωτότυπο και υπογεγραμμένο (Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ σύμφωνα με το ΓΕΜΗ)
 3. Δυο καταστατικά της υπό σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα από τους ιδρυτές ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα και ένα σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (doc).
 4. Ένα καταστατικό σε έντυπη μορφή ανυπόγραφο.
 5. Αποδεικτικό ολοσχερής καταβολής κεφαλαίου όπου εκ του νόμου προαπαιτείται για τη σύσταση εταιρείας.
 6. Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος – Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου από Δήμο (Εφόσον απαιτείται. Κυρίως για συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κτλ)
 7. Πτυχίο-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)
 8. Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των εταίρων ή Διαβατήριο σε ισχύ για πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ, Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για πολίτες κράτους εκτός ΕΕ
 9. Έντυπα μητρώου της εφορίας συμπληρωμένα : Έντυπο Μ3Έντυπο Μ7 και όπου απαιτείται Μ6 και Μ8
 10. Λογαριασμός τραπέζης των ιδρυτών (Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ποσό προς επιστροφή)
 11. Καθορισμός ειδικού εκπροσώπου των εταίρων με τα στοιχεία επικοινωνίας του, σε περίπτωση που το ΓΕΜΗ χρειαστεί διευκρινήσεις ή δικαιολογητικά
 12. Τέλος χορηγείται η βεβαίωση σύστασης και αποδεικτικά ΑΦΜ για την Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε.

 

 

Καταστατικό ΙΚΕ.  Δικαιολογητικά Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε

Αυτό που χρειάζεται να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι στο ξεκίνημα της διαδικασίας ίδρυσης μίας ΙΚΕ είναι η σύνταξη του καταστατικού της. Το καταστατικό μπορεί να προκύπτει από απλό ιδιωτικό συμφωνητικό και όχι από συμβολαιογραφικό έγγραφο. Το καταστατικό συντάσσει δικηγόρος, προσαρμόζοντας το ανάλογα στις ανάγκες τις υπό ίδρυσης εταιρίας ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία).

Οι ΙΚΕ έχουν ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο σύστασης 1€. Για το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της ΙΚΕ, θα πρέπει να υπολογιστούν με ακρίβεια τα αρχικά έξοδα και οι πρώτες επενδύσεις της εταιρείας, καθώς ο Φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% (ΦΣΚ) δεν επιβάλλεται στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, αλλά σε κάθε αύξηση που γίνεται στο εταιρικό κεφάλαιο.

 

Έξοδα σύστασης ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ – Επιμελητήριο 

Καταβολή ανταποδοτικού ποσού 61,20€ προς το ΓΕΜΗ, τέλος καταχώρησης 10,00€, ετήσια συνδρομή επιμελητηρίου. Τα ποσά αυτά δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που η σύσταση δεν ολοκληρωθεί.

Συνδρομητικό τέλος ΓΕΜΗ : 100,00€ / έτος

Επιμελητήριο : 41,00€ / έτος για το διαχειριστή

 

Σύσταση ΙΚΕ – Υπηρεσία μίας στάσης (ΥΜΣ) μέσω του ΓΕΜΗ

Η ΥΜΣ ελέγχει όλες τις προσκομιζόμενες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο λείπει, τάσσει προθεσμία για την προσκόμισή του. Όταν η σύσταση ΙΚΕ γίνεται μέσω μετατροπής από άλλη εταιρία, δεν πραγματοποιείται η διαδικασία από την ΥΜΣ

Προϋποθέσεις εγγραφής των εταίρων στο ΕΦΚΑ δεν ελέγχονται στη διαδικασία σύστασης ΙΚΕ. Οι έτεροι είναι υπόχρεοι να διευθετήσουν εκκρεμότητες με τον ασφαλιστικό τους φορέα. Επίσης αποτελεί αρμοδιότητα των εταίρων να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση νέας εταιρίας.

Η σύσταση ΙΚΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), χωρίς τη μετάβαση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

 

 

Ίδρυση ΙΚΕ μέσω e-ΥΜΣ στο ΓΕΜΗ – Έναρξη επιχείρησης ηλεκτρονικά

Η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ιδρυτές, μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ (https://eyms.businessportal.gr) για την ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε.

Καθώς δεν γίνεται να αναρτηθεί άλλο καταστατικό, θα πρέπει να καταχωρηθεί ένα πρότυπο καταστατικό, συμπληρωμένο από την ηλεκτρονική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία και μετά το ν έλεγχο διαθέσιμης επωνυμίας για την εταιρεία.

Το κόστος για τη σύσταση επιχείρησης ηλεκτρονικά είναι χαμηλότερο με αυτό που καταβάλλεται για τη σύσταση με τον κλασικό τρόπο, αφού δεν ζητείται παράβολο σύστασης.

Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές της επιχείρησης ηλεκτρονικά. Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα καταστατικά, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να συσταθεί στις κλασικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης, το σύστημα της e-ΥΜΣ:

 1. χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης
 2. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
 3. αποδίδει κωδικούς πρόσβασης για τον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ
 4. διαβιβάζει στο TAXIS τα στοιχεία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ προκειμένου η εταιρεία να λάβει ΑΦΜ και κλειδάριθμο
 5. προβαίνει σε ανακοίνωση της σύστασης της εταιρείας

 

Ποιοι ΚΑΔ εξαιρούνται από τη διαδικασία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης;

 • 56101106 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα
 • 56301009 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
 • 56301010 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο
 • 56301011 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ
 • 56301012 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ
 • 90041009 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
 • 93211001 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
 • 93211002 Υπηρεσίες λούνα παρκ
 • 93291905 Υπηρεσίες παιδότοπου

Επωνυμία ΙΚΕ

Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.

Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Ι.Κ.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «Private Company» ή/ και το ακρωνύμιο «P.C.».

Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «Single Member Private Company» ή/και «Single Member P.C.»».

 Η έδρα της ΙΚΕ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει την έδρα της στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της. Η έδρα της ΙΚΕ για την Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε.  μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

 Διάρκεια της ΙΚΕ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα (12) έτη από τη σύσταση της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο, η παράταση ισχύει για δώδεκα (12) έτη.

Εταιρική διαφάνεια

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. για την Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε..

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στη συνέχεια αυτή καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της σε οποιονδήποτε τις ζητεί.,

Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.

Για την Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε. η σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, όπου υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται και η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..

 Ευθύνη ιδρυτών

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύσταση της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύσταση της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία.

Διαχείριση εταιρείας ΙΚΕ

Για την Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε την εταιρεία χρειάζεται να διαχειρίζεται και να εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αμείβεται για τη διαχείριση, μόνο εαν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το καταστατικό ή την απόφαση των εταίρων.

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις  του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα.

Βιβλία και υποχρεώσεις της ΙΚΕ.  Δικαιολογητικά Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε.

Για τη μέγιστη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, ο διαχειριστής οφείλει υποχρεωτικά να τηρεί:

 1. Διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης (Βιβλία γ’ κατηγορίας, τήρηση ταμείου, σύνταξη ισολογισμού)
 2. «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και
 3. «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές.

Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον ένα 5% των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Δεν είναι υποχρεωτική η διανομή κερδών για τις ΙΚΕ. Οι εταίροι αποφασίζουν εάν θα διανεμηθούν κέρδη, τα οποία πρέπει να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

 

Δήλωση ΚΑΔ (Κωδικός αριθμός δραστηριότητας)

Δικαιολογητικά Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε. , κωδικός αριθμός δραστηριότητας. ΚΑΔ είναι ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας που πρέπει να έχει δηλώσει ο κάθε επαγγελματίας ή εταιρεία. Αυτός θα πρέπει να ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο στο πραγματικό αντικείμενο δραστηριότητας και την εικόνα της επιχείρησης. Πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε έναν κύριο ΚΑΔ και μετά όσους δευτερεύοντες θέλετε, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα αν ο ένας είναι εντελώς διαφορετικός με τους υπόλοιπους. Έχετε το δικαίωμα να ασχοληθείτε με όσες δραστηριότητες επιθυμείτε.

Μεγάλη προσοχή εδώ καθώς ο κάθε κωδικός μπορεί να απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά όπως πχ. άδεια λειτουργίας από το Δήμο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να χρειάζεται διαφορετική λογιστική παρακολούθηση ή να απαιτείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος.  Δυστυχώς οι κωδικοί αυτοί ισχύουν από το 2008 και δεν έχουν προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα. Εάν δεν βρίσκετε την ονομασία ακριβώς, θα επιλέξετε έναν παραπλήσιο μαζί με την ταυτόχρονη έγκριση της εφορίας.

Πως φορολογούνται οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες;

Φορολογικός συντελεστής : έχει μειωθεί πλέον από το 29% στο 24% ανεξάρτητα το ύψος κερδών

Η προκαταβολή φόρου καταβάλλεται την πρώτη χρονιά και στη συνέχεια κάθε χρόνο επιστρέφεται και προκαταβάλλεται ο φόρος της επόμενης χρήσης. Συνεπώς μετά το πρώτο έτος, εάν τα εισοδήματα μένουν σταθερά, δεν γίνεται αντιληπτή η επιβάρυνση. Ο συντελεστής είναι 95%, ο οποίος για τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας διαμορφώνεται στο 50%.

Η αμοιβή του διαχειριστή φορολογείται ως εισόδημα μισθωτής εργασίας.

Φόρος μερισμάτων. Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε

Οι ΙΚΕ έχουν φόρο διανομής κερδών, με το φορολογικό συντελεστή να έχει μειωθεί από το 10% στο 5%. Ωστόσο η διανομή των κερδών δεν είναι υποχρεωτική. Αποφασίζεται από τους εταίρους το ποσοστό διανομής των χρημάτων.

Στα κέρδη επίσης επιβάλλεται συντελεστής σχηματισμού τακτικού αποθεματικού επί των κερδών μετά φόρων 5%

Το τέλος επιτηδεύματος στις ΙΚΕ

 1. 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 2. 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Διαδικασία Ίδρυσης Ο.Ε. – Ε.Ε

Διαδικασία Ίδρυσης Ο.Ε. – Ε.Ε.

Η σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας (ΟΕ) και η έναρξη ετερόρρυθμης εταιρίας (ΕΕ) πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ), που λειτουργεί στο ΓΕΜΗ.

Η υπηρεσία του ΓΕΜΗ (Γενικό εμπορικό μητρώο) αναλαμβάνει να προχωρήσει στην έκδοση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου για το σύστημα taxis για την εταιρία, αφού έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βασικά χαρακτηριστικά της ΟΕ είναι τα εξής :

 • Δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την σύσταση της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Συστήνουμε όμως τη σύνταξη καταστατικού να την αναλαμβάνει κάποιος δικηγόρος ή νομικός σύμβουλος
 • Δεν απαιτεί συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου για να συσταθεί μια Ο.Ε.
 • Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

 

Διαδικασία έναρξης ΟΕ-ΕΕ

Βασικά δικαιολογητικά σύστασης ΟΕ-ΕΕ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση στο ΓΕΜΗ βάση παραρτήματος : Έντυπο με ιδρυτή Φυσικό πρόσωπο, Έντυπο με ιδρυτή Νομικό πρόσωπο
 2. Καταστατικό σύστασης, πρωτότυπο και υπογεγραμμένο (Πρότυπο καταστατικό ΟΕ και Πρότυπο καταστατικό ΕΕ σύμφωνα με το ΓΕΜΗ)
 3. Δυο καταστατικά της υπό σύσταση ΟΕ-ΕΕ σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα από τους ιδρυτές ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα και ένα σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (doc).
 4. Ένα καταστατικό σε έντυπη μορφή ανυπόγραφο.
 5. Αποδεικτικό ολοσχερής καταβολής κεφαλαίου όπου εκ του νόμου προαπαιτείται για τη σύσταση εταιρείας.
 6. Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος – Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου από Δήμο (Εφόσον απαιτείται. Κυρίως για συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κτλ)
 7. Πτυχίο-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)
 8. Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των εταίρων ή Διαβατήριο σε ισχύ για πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ, Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για πολίτες κράτους εκτός ΕΕ
 9. Έντυπα μητρώου της εφορίας συμπληρωμένα : Έντυπο Μ3, Έντυπο Μ7 και όπου απαιτείται Μ6 και Μ8
 10. Λογαριασμός τραπέζης των ιδρυτών (Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ποσό προς επιστροφή)
 11. Καθορισμός ειδικού εκπροσώπου των εταίρων με τα στοιχεία επικοινωνίας του, σε περίπτωση που το ΓΕΜΗ χρειαστεί διευκρινήσεις ή δικαιολογητικά
 12. Τέλος χορηγείται η βεβαίωση σύστασης και αποδεικτικά ΑΦΜ

 

Κόστος εγγραφής – συνδρομής στο ΓΕΜΗ – Επιμελητήριο 

Καταβολή ανταποδοτικού ποσού 51,20€ για ΟΕ-ΕΕ προς το ΓΕΜΗ, τέλος καταχώρησης 10,00€, ετήσια συνδρομή επιμελητηρίου. Τα ποσά αυτά δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που η σύσταση δεν ολοκληρωθεί.

Ετήσια συνδρομή ΓΕΜΗ : 80,00€ / έτος και Επιμελητήριο : 31,00€ / έτος

Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών : 0,5% επί του κεφαλαίου

 

Σύσταση ΟΕ-ΕΕ – Υπηρεσία μίας στάσης (ΥΜΣ) μέσω του ΓΕΜΗ

Η ΥΜΣ ελέγχει όλες τις προσκομιζόμενες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο λείπει, τάσσει προθεσμία για την προσκόμισή του. Όταν η σύσταση ΟΕ-ΕΕ γίνεται μέσω μετατροπής από άλλη εταιρία, δεν πραγματοποιείται η διαδικασία από την ΥΜΣ

Προϋποθέσεις εγγραφής των εταίρων στο ΕΦΚΑ δεν ελέγχονται στη διαδικασία σύστασης ΟΕ-ΕΕ. Οι έτεροι είναι υπόχρεοι να διευθετήσουν εκκρεμότητες με τον ασφαλιστικό τους φορέα. Επίσης αποτελεί αρμοδιότητα των εταίρων να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση νέας εταιρίας.

Η σύσταση ΟΕ-ΕΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), χωρίς τη μετάβαση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

 

Ίδρυση ΟΕ-ΕΕ μέσω e-ΥΜΣ στο ΓΕΜΗ – Έναρξη επιχείρησης ηλεκτρονικά

Η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ιδρυτές, μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ https://eyms.businessportal.gr

Καθώς δεν γίνεται να αναρτηθεί άλλο καταστατικό, θα πρέπει να καταχωρηθεί ένα πρότυπο καταστατικό, συμπληρωμένο από την ηλεκτρονική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία και μετά το ν έλεγχο διαθέσιμης επωνυμίας για την εταιρεία.

Το κόστος για τη σύσταση επιχείρησης ηλεκτρονικά είναι χαμηλότερο με αυτό που καταβάλλεται για τη σύσταση με τον κλασικό τρόπο, αφού δεν ζητείται παράβολο σύστασης.

Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές της επιχείρησης ηλεκτρονικά. Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα καταστατικά, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να συσταθεί στις κλασικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης, το σύστημα της e-ΥΜΣ:

 1. χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης
 2. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
 3. αποδίδει κωδικούς πρόσβασης για τον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ
 4. διαβιβάζει στο TAXIS τα στοιχεία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ προκειμένου η εταιρεία να λάβει ΑΦΜ και κλειδάριθμο
 5. προβαίνει σε ανακοίνωση της σύστασης της εταιρείας

 

Ποιοι ΚΑΔ εξαιρούνται από τη διαδικασία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης;

 • 56101106 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα
 • 56301009 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
 • 56301010 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο
 • 56301011 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ
 • 56301012 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ
 • 90041009 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
 • 93211001 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
 • 93211002 Υπηρεσίες λούνα παρκ
 • 93291905 Υπηρεσίες παιδότοπου

 

Δήλωση ΚΑΔ (Κωδικός αριθμός δραστηριότητας)

ΚΑΔ είναι ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας που πρέπει να έχει δηλώσει ο κάθε επαγγελματίας ή εταιρεία. Αυτός θα πρέπει να ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο στο πραγματικό αντικείμενο δραστηριότητας και την εικόνα της επιχείρησης. Πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε έναν κύριο ΚΑΔ και μετά όσους δευτερεύοντες θέλετε, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα αν ο ένας είναι εντελώς διαφορετικός με τους υπόλοιπους. Έχετε το δικαίωμα να ασχοληθείτε με όσες δραστηριότητες επιθυμείτε.

Μεγάλη προσοχή εδώ καθώς ο κάθε κωδικός μπορεί να απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά όπως πχ. άδεια λειτουργίας από το Δήμο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να χρειάζεται διαφορετική λογιστική παρακολούθηση ή να απαιτείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος.  Δυστυχώς οι κωδικοί αυτοί ισχύουν από το 2008 και δεν έχουν προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα. Εάν δεν βρίσκετε την ονομασία ακριβώς, θα επιλέξετε έναν παραπλήσιο μαζί με την ταυτόχρονη έγκριση της εφορίας.

 

Φορολογία επιχειρήσεων 2020

Φορολογία Ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας (ΟΕ-ΕΕ)

Φορολογικός συντελεστής : έχει μειωθεί πλέον από το 29% στο 24% ανεξάρτητα το ύψος κερδών

Η προκαταβολή φόρου καταβάλλεται την πρώτη χρονιά και στη συνέχεια κάθε χρόνο επιστρέφεται και προκαταβάλλεται ο φόρος της επόμενης χρήσης. Συνεπώς μετά το πρώτο έτος, εάν τα εισοδήματα μένουν σταθερά, δεν γίνεται αντιληπτή η επιβάρυνση. Ο συντελεστής είναι 95%, ο οποίος για τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας διαμορφώνεται στο 50%.

Οι ΟΕ-ΕΕ εταιρείες δεν έχουν φόρο στη διανομή κερδών, αφού όλα τα κέρδη ανήκουν στους εταίρους και μοιράζονται υποχρεωτικά.

 

Το τέλος επιτηδεύματος στις εταιρείες και τις επιχειρήσεις

 1. 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 2. 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
 3. 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
 4. 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.

 

Εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα:

Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται πάνω σε όλα τα εισοδήματα, δηλαδή εισόδημα από μισθωτή εργασία, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, τόκους, ενοίκια, αποζημιώσεις και ειδικά ποσά.

Συνολικό Εισόδημα Συντελεστής Ποσό φόρου
Από 0 – 12.000 0% 0 €
Από 12.001 – 20.000 2,20% 176 €
Από 20.001 – 30.000 5,00% 500 €
Από 30.001 – 40.000 6,50% 650 €
Από 40.001 – 65.000 7,50% 1.875 €
Από 65.001 – 220.000 9,00% 13.950 €
Από 220.000 και πάνω 10,00%

Εισφορές ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Το νέο ασφαλιστικό του 2020 αλλάζει τα πράγματα. Από το ελάχιστο 185,18€ και υπολογισμό βάση κερδών, τώρα έχουμε τις κλάσεις του ΕΦΚΑ. Κάθε χρόνο θα πρέπει να δηλώνει ο κάθε επαγγελματίας την κατηγορία στην οποία θέλει να ανήκει. Εαν δεν το κάνει, θα εισέρχεται αυτόματα στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση.

Ασφαλιστικές κατηγορίες Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 5 έτη 1η κατηγορία 2η κατηγορία 3η κατηγορία 4η κατηγορία 5η κατηγορία 6η κατηγορία
Συνολικές Εισφορές 136 € 220 € 262 € 312 € 373 € 445 € 576 €

 

Φορολογικά βιβλία και στοιχεία (παραστατικά πωλήσεων)

Θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείτε λογιστικά αρχεία είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα. Με ιδιαίτερη προσοχή θα αγοράσετε τα απαραίτητα μπλοκάκια αποδείξεων που απαιτεί η δραστηριότητα σας (Λιανικής πώλησης, παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο για επαγγελματίες, με ή χωρίς ΦΠΑ κτλ.). Εφόσον τα βιβλία της επιχείρησης είναι αθεώρητα, μπορείτε να φτιάξετε ένα πρότυπο σε excel και να κρατάτε την αρίθμηση.

1.Τιμολόγιο πώλησης: είναι στοιχείο που εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις και υπόκειται σε Φ.Π.Α.

2.Απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών: για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, αντί για τιμολόγιο θα πρέπει να εκδώσετε απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη λιανικών συναλλαγών ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

 *Προσοχή : Για οικονομικές συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων με μετρητά το όριο είναι 500€. Μεγαλύτερα ποσά μόνο μέσω Τραπέζης.

 

Σφραγίδα επιχείρησης

Από ένα τυπογραφείο ή βιβλιοπωλείο θα προμηθευτείτε μια σφραγίδα με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης σας. Σε περίπτωση που έχετε 2 ή και παραπάνω διαφορετικές δραστηριότητες ή κάνετε αργότερα προσθήκη ΚΑΔ, μπορείτε να φτιάξετε παραπάνω σφραγίδες για όλες τις δραστηριότητες σας. Και επιπλέον μπορείτε να έχετε ξεχωριστό μπλοκάκι συναλλαγών με εμφανή αναγραφή του διακριτικού -Σειρά Α’- για τη μια δραστηριότητα και -Σειρά Β’- για την άλλη.

Επωνυμία (Ονοματεπώνυμο)
Διακριτικός τίτλος (εάν υπάρχει)
Δραστηριότητα επιχείρησης
Διεύθυνση έδρας, Τηλέφωνο
ΑΦΜ – ΔΟΥ
Προαιρετικά : website, αριθμός ΓΕΜΗ, αριθμός ειδικής αδείας κλπ)

 

Επαγγελματικός εταιρικός λογαριασμός Τραπέζης

Από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην εφορία, θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσετε στη δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού όψεως μέσα σε 30 ημέρες σε τράπεζα της επιλογής σας και να το δηλώσετε στο taxisnet. Η ουσία είναι όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού να γίνονται μόνο για σκοπό της επιχείρησης, αλλά και για να μπορεί να σας διευκολύνει στη διαδικασία φορολογικού ελέγχου.

 

POS -Τερματικό ηλεκτρονικών συναλλαγών και σύστημα καρτών πληρωμής

Μπορείτε να κάνετε αγορά ή ενοικίαση συσκευής, καθώς και ηλεκτρονική χρήση e-pos όπως το viva wallet. Σιγά σιγά αναμένεται να επιβάλλεται σε περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες να εγκαταστήσουν τερματικό POS και σύστημα καρτών πληρωμής. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη Κ.Υ.Α. 2019 , τα επαγγέλματα σύμφωνα με τους ΚΑΔ που πρέπει να προβούν σε εγκατάσταση τερματικού ηλεκτρονικών συναλλαγών pos.

 

Φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (Ταμειακή μηχανή)

Η επιλογή φορολογικού μηχανισμού θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί θα σας εξυπηρετεί για αρκετά χρόνια, δηλώνεται στο ΑΦΜ σας και η απώλεια της ταμειακής ή του βιβλίου μπορεί να φέρει μεγάλο πρόστιμο. Σε περίπτωση που η φύση της επιχείρησης απαιτεί τη λειτουργία ταμειακής μηχανής, θα πρέπει να αγοράσετε υποχρεωτικά μηχανισμό που να συνδέεται με τη ΓΠΣΣ online και το taxis. (Απόσυρση ταμειακών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ έως 31/05/2020)

Η δήλωση της Έναρξης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω taxisnet (www.gsis.gr) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

 

 

Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ για πρόσληψη προσωπικού

Εάν έχετε σκοπό να απασχολήσετε προσωπικό, θα πρέπει να προβείτε στο ΙΚΑ που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης την ίδια μέρα της πρόσληψης.

Δικαιολογητικά απογραφής ΙΚΑ :

 1. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία / Βεβαίωση σύστασης από το ΓΕΜΗ και ΥΜΣ
 2. Καταστατικό δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ
 3. Αστυνομική ταυτότητα όλων των εταίρων
 4. Δήλωση απογραφής εργοδότη με στοιχεία του εργαζομένου
 5. Σφραγίδα εταιρείας

Στη συνέχεια πρέπει μέσα σε 3 ημέρες να κάνετε εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΦΚΑ και να υποβάλετε τις προσλήψεις ηλεκτρονικά στο εργάνη.

Επιπλέον θα πρέπει να κάνετε σύμβαση με έναν τεχνικό ασφαλείας για τον πίνακα προσωπικού. Ένας εκ των εταίρων, συνήθως ο διαχειριστής, μπορεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο τεχνικών ασφαλείας σε κάποιο ΚΕΚ (κόστος 70-130€) , που θα του επιτρέπει να έχει αυτήν την ιδιότητα μόνο για λογαριασμό της εταιρείας που είναι νόμιμος εκπρόσωπος.

Who we are

Sailors Yachting is an advertising website on which the most suitable and essential professional profiles and services are stored and posted, in order to enable you to charter and care for your boats.

What fee do you pay to Sailors Yachting

The fee charged by Sailors Yachting for each charter you make is zero. Forever! Because Sailors Yachting is an advertising company, not a shipping company. At Sailors Yachting there is no charter fee! Every year you pay an annual subscription for each vessel you own or manage and wish to egister on our Website. There are no hidden or other charges, other than those that we agree to.

Similarly, for Sailors Yachting users/visitors who choose to use your professional capacity and/or service, Sailors Yachting does not charge a fee either in advance or subsequently. Our charge is zero, forever! At Sailors Yachting there is no commission every time a visitor of the Website chooses you for your professional capacity and you undertake the job on his behalf. Every year pay the annual subscription that we agree on for your professional registration.

Why become a member of Sailors Yachting

After registering and becoming a member of Sailors Yachting, it is announced through our Website that you are working in a professional capacity in your field of activity and your professional identity is made known, without you even requiring to have your own website in order to register. For example, if you manage a professional boat or leisure craft for charter, by listing this on our Website you are able to promote your business activity through Sailors Yachting and interested parties/our visitors have the opportunity to contact you.

You can charter and take care of your boat or boats more easily. In addition, it will be much easier for someone to chose you for the job or services you offer.

Visitors/users can choose the registered members of our Website on the basis of their qualifications which are already entered on our Website, rather than searching the internet, thus saving valuable time.

Once you become a member of Sailors Yachting, the visitors of our Website will be able to find and chose you more easily, as will all the already registered members of Sailors Yachting.

What is Sailors Yachting involved with

Sailors Yachting is involved in collecting required and essential information regarding the owners or managers of the professional leisure craft, as well as professionals and occupations involved with the integrated, safe charter, care of boats and other services related to the field in general.

Are the photos of the boat real

On the Sailors Yachting Website, users are obliged to upload real photos of the boats. However, because this is difficult to crosscheck with an on-the-spot inspection, if it is found that the photos do not match the description in the posts or that the boat you saw for yourself is different to that in the photo, we would be grateful if you could let us know at info@sailorsyachting.com.

What features must the photos you wish to upload have

Photos must show the pleasure boat(s) or the professional activity for which the registration was made and the subscription paid. The photos should not include inappropriate content or material (pornographic material, guns, drugs, or  imply facilitation of other illegal activities, such as trafficking of illegal migrants, human trafficking, etc.). They must show, in detail, the boat(s) or professional activity for which the annual subscription(s) was/were paid; otherwise, until the corrected posts of the appropriate and acceptable photos are uploaded, at our suggestion, the appearance of your post on Sailors Yachting will be delayed. In addition, any refusal or deliberate delay in posting the appropriate  and acceptable photos will be rejected without any further burden or responsibility on Sailors Yachting.

Description of a boat(s)

In the field «Description» “Subscriptions”, only details about the specific boat(s) for which the annual subscription has been paid should be mentioned and in no case for all the boats possessed by the boat owner or the manager of these; otherwise, the appearance of your Sailors Yachting listing will be delayed until the necessary corrections are made at our suggestion.

Description of other professional activities

The same applies to listings in any category of professional activity for which the registration is made and the annual subscription paid. In particular, any financial agreements (e.g. annual subscription fee) may be valid only for a specified period of time, and upon explicit acceptance by both parties.

When does the annual subscription start

Each time a boat or service is listed, the Sailors Yachting team checks the listings. This check is completed within five working days, with the first working day being the day after completion of the subscription payment.

How to register your boat for charter

Create an account with Sailors Yachting by registering.

Select the annual subscription package you would like and complete your payment.

Enter the necessary details and photos of your boat.

How to post your listing

After completing your subscription the payment, the special form will appear. Start by entering the type of boat you have and all the necessary and mandatory information. Once all the necessary information has been filled in the Sailors Yachting team will carry out the essential check on the listings. Checking of the listings is completed with within five working days, with the first working day being the day after completion of your subscription payment. Improve your listing by entering sufficient photos, explicit as possible information and enjoy the benefits of Sailors Yachting.

In order to rent your boat, reply to the interested parties immediately and discuss the charter details with them. Potential tenants complete their booking by first registering their details on the Sailors Yachting Website, so that they can complete their booking with you.

The decision to charter the boat is solely yours. Therefore, make sure that you have checked the potential tenant’s sailing resume, licence and if it corresponds to your boat, and also make sure that you have received satisfactory answers to all your questions, using the email address or by phone.

When the acceptance for confirmation of the booking is completed with the tenant’s details, telephone number, email address, etc., please arrange the last practical details (e.g. meeting time at port, signing of charter agreement, pre-rental of equipment and whatever else needs to be arranged) and hand over the keys.

Sailors Yachting does not bear any responsibility for your charters nor does it undertake to carry them out for you at a fee. The details mentioned above are all indicative. Only you are involved with your charters and not Sailors Yachting.

At the end of the charter you are given the opportunity to evaluate your tenants and the tenants to evaluate you,  e.g. sailing skills, competency, compliance with agreed terms, reporting of your damage, if you remained satisfied, etc., thus allowing other boat owners as well as yourself to manage your bookings with credibility and validity.

Searching Sailors Yachting

When you first log in to the Sailors Yachting Website, search for a boat available on the date and in the area of ​​your choice. You can search using the criteria essential to you, searching by destination or boat type. Make your choice and live a unique and unforgettable experience with the boat you have chosen.

Boat bookings

When you find the boat you want, check its availability and then select Contact and send a message to the boat owner. The owner will receive an email and send you his offer and further information where needed. Any failure or delay by the owner in contacting you does not give rise to liability on the part of Sailors Yachting.

Payment

When you have decided which boat you want, contact the boat owner and complete your booking by making the payment. Once the payment has been made, your booking is complete and the boat is available to you.

We repeat that Sailors Yachting does not interfere in your negotiations, your agreement or your financial arrangements and does not pay or collect any remuneration, commission or fee for the charter fees, commissions, rates or fees for the boat charter from any contracted party.

Why is your listing disabled

This occurs when the Sailors Yachting team checks your listing. For existing listings, the Sailors Yachting team checks the corrections and changes that have been made, so that your account can soon be updated and they appear on the Website.

Why does your booking calendar need to be updated

If you have registered a boat(s) for chartering, it is important that your calendars are up to date to avoid any potential problems resulting from this (failure to update). In any case, if the boat is not available on the specific date of interest to the prospective customer, then you can reject the offer and offer him/her another alternative. It is important for establishing your profile on our Website that you respond immediately and politely to the potential customers and demonstrate consistency and professionalism.

How to add a discount

You can add a discount to the original boat price in My Account. You can also add discounts for early bookings or long-term bookings. This can be done for each boat in My Account.

How many days does it take for your listing to appear on the Website

After confirming your payment, the Sailors Yachting team checks the photos and description you have entered for each boat or service listing. Checking of the listings is completed within five working days, with the first working day being the day after completion of your subscription payment.

How do you respond to a request and how do you send offers

A notification will be sent to you as soon as interest in your listing is expressed. You will receive a notification either through the Sailors Yachting application (the application is available for free) or via email or your Sailors Yachting account.

Please check your spam/rejected emails frequently every day. You can send your offer via email. The offer must show the original price and the final price, which must include all charges, such as VAT (Value Added Tax) and any other taxes or other expenses.

How do you contact an interested customer

You can make contact via email or by phone. If the boat is available, you can send an offer so that the interested customer can pay you directly. Speak to the customer so that he/she knows that you are available to answer any questions he/she may have.

If the customer choses your boat, complete the booking and let him/her known how to make the payment. Once the payment is made, the booking is complete and the boat is available for check in.

What about sailing

We strongly recommend that you:

Inform your customer to come to the marina on time for the booking. As an owner you have an obligation to contact the customer to request billing information and the list of passengers. Once the customer has completed this, it is your responsibility as the owner to meet with him/her in person to sign the charter agreement and arrange the check in, etc. Dedicate as much time as is needed to brief customers and for them to learn your boat well. Help them organise their things so that they have easy access to them. Advise them not to walk on deck barefoot, as the constant movement of the boat increases the chance of injuries.

How do you show the availability of your boats

In the field My Account of our Website and specifically under «Listing», you have the ability to update your calendars.

Through its application, Sailors Yachting allows you to update your account and booking calendars. Download the Sailors Yachting app for free (via Play Store and Apple Store) in order to manage your boats and calendars more efficiently and directly, whenever you want, 24 hours a day, all year round (24/365). On our part, we highly value professionalism and responsibility and reward real-time availability with a higher position in the Sailors Yachting search engine.

How do you achieve a higher ranking on the Sailors Yachting Website

Sailors Yachting rankings are based on continuous information that you enter and is processed. The parameters that determine your ranking in the Sailors Yachting search engine are as follows: If your account has a profile picture, the number and quality of the photos of your boat, the average rating achieved in previous charters (based on reviews by verified customers through our Website), if your calendar is in real time, your offers to your customers, etc. With these criteria you will receive greater and broader exposure on the Sailors Yachting platform, achieving a higher ranking.

Why is it recommended that you additional benefits to potential customers through Sailors Yachting

Even the slightest additional offer to visitors/customers of Sailors Yachting plays an important role, because customers feel special and respect their agreement with you to charter your boat and primarily you as owners. This maximises the possibility of them returning to Sailors Yachting and searching for you again, because they were satisfied with their vacation and pleased with your professional behavior,  or even to recommend you to a friend or relative.

What additional benefit is recommended that you offer through Sailors Yachting

You can offer one of your additional benefits for free. You can choose the benefit you wish to offer, e.g. cleaning of the boat, the supplies provided on the boat, water sports, etc.

How to register/unregister

Register

Write your personal details and choose “REGISTER NOW”. After that, you can choose the category you want to sign up for. When your payment is completed, you can register your boat or professional specialty.

Unregister – Delete personal details

If you delete your data, your subscription will end and you will loose your membership. Click here to unregisrer.

How can i upload my Boat in Sailors Yachting

After log in into backoffice you will see an option called “Boats” on the left-hand side. Click on Boats then “upload a boat”. Follow the instructions and include as many information as possible. You can also upload   good quality and original images of your Boat.
Make sure you contact a member of the Sailor Yachting team, to check and activate your Boat listings

How to rent a boat

Choose “Rent a Boat” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location

How to find a Daily Boat Trip

Choose “Book Daily Boat Trips” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location

How to register my Boat for sale

Choose “Boat Sales” in the search menu. Click Register your boat for sale

How to find a Skipper

Choose “Skippers” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location

How to find a Crew

Choose “Crews” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location

How to find a Chef

Choose “Chef” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location, Reviews

How to find a Scuba Diver

Choose “Scuba Divers” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location

How to find a Sailing and Speedboats Instructor to get a Diploma

Choose “Sailing and Speedboats Instructor” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location

How to find an Insurance

Choose “Insurance” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location

How to find Cranes for your Boat

Choose “Cranes and Lifting Equipment” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location

How to find Boat cleaning for your Boat

Choose “Boat Cleaning” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location

How to find Boat Parking for your Boat

Choose “Boat Parking” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location

How to find Boat Transfers for your Boat

Choose “Transfer with Boat” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location

How to find Vessel Shops

Choose “Vessel Shops” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location

How to find a Wind Surfing Instructor

Choose “Wind Surfing Instructors” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location

How to find a Kite Surfing Instructor

Choose “Kite Surfing Instructors” in the search menu. Select your criteria that you are looking for.  e.x Location